Stipendit

Pirkka-Hämeen kätilöyhdistys myöntää vuosittain stipendin, jota voivat hakea Kätilöliiton ja Pirkka-Hämeen kätilöyhdistyksen jäsenet. Stipendi voidaan myöntää koulutukseen, opintomatkaan tai julkaisutoimintaa, ei kuitenkaan peruskoulutukseen. Stipendin myöntämisestä päätetään kätilöyhdistyksen hallituksen kokouksessa.

Stipendiä voi hakea yksilö tai ryhmä. Kätilöliiton jäsenyys on ehdoton edellytys stipendin myöntämiselle ja jäsenyyden tulee olla kestänyt vähintään kaksi vuotta ennen stipendin myöntämistä. Samalla henkilölle myönnettävien stipendien väli on oltava vähintään kaksi vuotta. Stipendihakemus saa olla vapaamuotoinen kirjelmä, jossa kerrotaan stipendin käyttötarkoitus ja mahdollinen (koulutus)ohjelma. Tosite esim. koulutusmaksusta on toimitettava kätilöyhdistykselle.

Stipendin saaja velvoitetaan kertomaan koulutuksesta yms. myöhemmin muille kätilöyhdistyksen jäsenille esimerkiksi jäsenillassa tai muussa vastaavassa tapahtumassa. Kätilöyhdistyksen katto stipendeille on 150e/ vuosi eli stipendejä voidaan myöntää useampi vuoden aikana.

Voit laittaa hakemuksen osoitteeseen pirkankatilot@gmail.com  Laita aiheriville ”stipendihakemus” .